Team Service Security BV onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Niet tevreden?

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan ervan uit dat u in overleg met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, maar dat dit niet is gelukt. Deze klachtenprocedure voorziet in deze situatie. U kunt uw klacht voorleggen aan Team Service Security BV via mail klachten@ts-security.be

Klachtenformulier

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door ons het klachtenformulier in te vullen of uw klacht schriftelijk te sturen naar: Team Service Security BV met maatschappelijke zetel te Sint-Elooisstraat 65 – 8020 Ruddervoorde. U kunt het uiteraard ook mailen. Als u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Wij vragen u vriendelijk om deze wens uitdrukkelijk in het klachtenformulier te vermelden.

Afhandeling

Over uw klacht wordt binnen één week contact met u opgenomen door een lid van Team Service Security BV. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uw klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven ernaar om uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Verbeteren

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten heeft Team Service Security BV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Indien uw klacht betrekking heeft op de dienstverlening van de onderneming waarmee deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten zal Team Service Security BV uw klacht zorgvuldig verder afhandelen.

Het Klachtenformulier kan je hier downloaden.