Mobiele bewaking

Mobiele bewaking is de ideale oplossing wanneer er geen continue bewaking nodig is. Op vooraf vastgestelde tijdstippen voeren onze mobiele bewakingsagenten controles uit tegen een fractie van de prijs in vergelijking met permanente bewaking. Onze bewakingsagenten kunnen ook tegen opening en/of sluiting van uw bedrijf aanwezig zijn om er zeker van te zijn dat alles veilig verloopt. In samenwerking met ons kan u als klant bepalen wat het aantal rondes, de duur en de plaatsen zijn die moeten gecontroleerd te worden.

Mobiele bewaking – Locaties mobiele bewaking

 • Consortiums
 • Bedrijventerreinen
 • Industriezones
 • Woningwijken
 • Winkelcentra

Mobiele bewaking – Taken

 • Opening & sluitingsrondes
 • Inbraakpreventie
 • Brandpreventierondes
 • Interventie na alarm
 • Controlerondes waarbij tijdens de rondes extra aandacht besteed wordt aan sporen van inbraak, vandalisme, diefstal of andere onregelmatigheden.

Traceerbare controlerondes

Als onze mobiele patrouillerondes worden elektronisch in kaart gebracht via tags, wanneer onze bewakingsagenten hun rondes doen scannen zij deze tags. Deze gegevens worden automatisch geregistreerd en er wordt onmiddellijk een digitaal rapport gecreëerd. Dit wordt verzonden naar de vooraf ingestelde contactpersonen.

Interventie na alarm

Interventie na alarm kan mee opgenomen worden in de mobiele patrouillerondes. Bij het binnenkomen van een alarm bij de meldkamer, hetzij een inbraak, brand of technisch probleem stuurt de meldkamer onmiddellijk een van onze mobiele bewakingsagenten ter plaatse om gepaste maatregelen te treffen.

Uw voordelen van een samenwerking met ons.

 • Beperkte kostprijs

 • Snelheid van interventie

 • Elektronische registratiepunten