havenbewaking

Havenbewaking

De havenbewaking in België is van groot belang.

België beschikt over belangrijke havens van grote economische waarde.
De haven van ZeebruggeAntwerpen en Gent zijn belangrijke strategische havens voor grote spelers die de goederenstroom verzekeren langs het water.
Onder havenbewaking verstaan we alle bedrijven die zich in de havenzone bevinden en dus mogelijks onder de ISPS code vallen.

Havenbewaking – Port Facility Security Guards

Team Service Security beschikt over speciaal opgeleide agenten die in de havenzone mogen werken. Bovenop hun basisopleiding voor statische bewaking beschikken zij over een specifiek bekwaamheids-attest om havenbewaking te mogen uitvoeren.
Deze bewakingsagenten worden ook wel Port Facility Security Guards genoemd.
Onze PFSG’s zijn een belangrijke schakel om uw bedrijf doeltreffend te bewaken.
Men houdt immers rekening met een dreiging of aanslag “vanuit zee”.

Havenbewaking – onze PFSG taken

  • Onthaal en registratie van bezoekers, medewerkers, leveranciers
  • Toegangscontrole en uitgangscontrole
  • Opening & sluitingsronde
  • Telefonie
  • Camerabewaking
  • Controlerondes

Uw voordelen in een samenwerking met ons.

  • Speciaal opgeleide agenten

  • Digitale rapportering in Real Time

  • Meertalige agenten