Bewakingsagenten voor Buggenhout

De gemeente schakelt bewakingsagenten voor Buggenhout in van Team Service Security in om de veiligheid van het gemeentepersoneel en de bezoekers te garanderen.

De aanleiding was een aantal incidenten in de afgelopen weken waarvan diverse bezoekers de corona maatregelen weigerden na te leven, verbaal en zelfs fysiek agressief werden. Het gepast tussenkomen van onze bewakingsagenten zorgt ervoor dat de rust terugkomt en dat het personeel terug zorgenvrij aan de slag kan. Onze bewakingsagenten zijn immers bevoegd om personen de toegang te weigeren indien ze de Corona maatregelen niet naleven.

Bewakingsagenten voor Buggenhout houden toezicht op Corona maatregelen

Onze bewakingsagent zorgt eveneens voor een toegangscontrole en naleving van de COVID 19 maatregelen.

https://www.tvoost.be/nieuws/buggenhout-schakelt-bewakingsagent-in-zodat-gemeentepersoneel-veilig-kan-werken

Bewakingsagenten voor Buggenhout