België beschikt over belangrijke havens van grote economische waarde.
De haven van Zeebrugge, Antwerpen en Gent zijn belangrijke strategische havens voor grote spelers die de goederenstroom verzekeren.
Onder havenbewaking verstaan we alle bedrijven die zich in de havenzone bevinden en dus onder de ISPS code vallen.

Port Facility Security Officers

Team Service Security beschikt over speciaal opgeleide agenten die in de havenzone mogen werken. Bovenop hun basisopleiding voor statische bewaking beschikken zij over een specifiek bekwaamheidsattest om havenbewaking te mogen uitvoeren.
Deze bewakingsagenten worden ook wel Port Facility Security Officers genoemd. (PFSO)
Onze PFSO’s zijn een belangrijke schakel om uw bedrijf doeltreffend te bewaken.
Men houdt immers rekening met een dreiging of aanslag “vanuit zee”.

Onze PFSO’s kunnen volgende taken verrichten

  • Onthaal en registratie van bezoekers, medewerkers, leveranciers
  • Toegangscontrole en uitgangscontrole
  • Opening & sluitingsronde
  • Telefonie
  • Camerabewaking
  • Controlerondes
  • Bewaking van schepen aan boord
  • Bewaking van schepen aan de gangway en/of de ro-ro ramp

Wil je een vrijblijvend gesprek ivm havenbewaking of een offerte?
Vul dan onderstaand contactformulier in, wij nemen snel met u contact op.